HƯỚNG DẪN PHẦN MIỀN MÁY CHẤM CÔNG WISEEYE MIX 3

Wise Eye Mix 3 là phần mềm phiên bản mới nhất của Wise Eye, ở phiên bản này được tích hợp một dịch vụ máy chủ để tương thích với tính năng cloud (ADMS) của máy dòng máy chấm công mới như các dòng máy chấm công khuôn mặt Visual Light.

Các tính mô-đun tính năng chính

 • Kết nối trực tiếp (Offline) với máy chấm công
 • Kết nối trực tuyến (Online) với máy chấm công
 • Kiểm soát cửa (Offline)
 • Quản lý nhân viên theo các cấp phòng ban
 • Chấm công không theo ca
 • Chấm công theo ca

Cáo báo cáo tiêu biểu dưới dạng MS Excel:

 • Bảng chấm công Excel chi tiết , Bảng chấm công Excel dạng lưới chi tiết.
 • Bảng chấm công Excel tổng công.
 • Bảng chấm công Excel đi trễ, Bảng chấm công Excel về sớm, Bảng chấm công Excel vắng mặt.
 • Bảng chấm công Excel thống kê theo kí hiệu, Bảng chấm công Excel tổng giờ và giờ tăng ca.

Wise Eye Mix 3 được thiết kế các tham số giúp chúng ta khai báo cách tính công tùy theo yêu cầu của từng công ty. Phần mềm giúp chúng ta khai báo luật chấm công chung và lập thành các lịch trình, mỗi lịch trình chứa đựng từ 1 đến 10 ca làm việc. Các lịch trình và ca làm việc được sắp xếp cho từng nhân viên theo từng ngày trong chu kỳ hàng tuần.

Các ca làm việc thường gặp:

 • Hành chánh chấm công 2 lần: 07:30 – 17:00
 • Hành chánh chấm công 4 lần: 07:30 – 11:30 và 13:00 – 17:00
 • Ba ca làm việc 8 giờ đồng hồ: 06:00 – 14:00 ; 14:00 – 22:00 và 22:00 – 06:00
 • Hai ca 12 giờ đồng hồ: 06 – 18:00 và 18:00 – 06:00

Xem thêm chi tiết tại đây : https://drive.google.com/file/d/1KTCi8Dm0GM0YGd-Sgg3x5AZSPWEEZwSW/view

Kiểm Tra Kết Nối Máy Chấm Công Và Phần Mềm Wise Eye Mix 3 - Tải Thủ Công

 

Hướng Dẫn Xóa Nhân Viên Nghỉ Việc Trong Máy Chấm Công Và Phần Mềm Chấm Công Mix3 Và ON39 Plus

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Xóa Quyền Admin Từ Phần Mềm Chấm Công Wise Eye Mix3 và ON39 Plus

Hướng Dẫn Đồng Bộ Dữ Liệu Vân Tay, Thẻ, Khuôn Mặt Hai Máy Chấm Công Bằng Nhau Trên MIX3 và ON39 Plus

Hướng Dẫn Khai Báo Ca Làm Việc Trên Phần Mềm Chấm Công Wise Eye MIX3 Và ON39 Plus

Hướng Dẫn Nhập Tên Nhân Viên Trên Phần Mềm Chấm Công Và Úp Tên Từ Phần Mềm MIX3 Lên Máy Chấm Công

Hướng Dẫn Khắc Phục Ẩn Phòng Ban Khi Xem Công Trên Phần Mềm Chấm Công Wise Eye MIX3 Và ON39 Plus

Hướng Dẫn Tải Công Và Xem Công Trên Phần Mềm Chấm Công Wise Eye MIX3 Và ON39 Plus

 

Chat hỗ trợ